Wycena firmy, przedsiębiorstwa i spółki z o.o.

Strona główna » Usługi » Wyceny przedsiębiorstw

Wycena wartości firmy i spółki

Specjaliści Blue Oak Advisory w oparciu o wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie dostarczają Klientom rzetelne i wiarygodne wyceny przedsiębiorstw. Przygotowujemy estymacje bez względu na wielkość, cel analizy czy formę organizacyjno-prawną – zarówno dla mniejszych, kilkunastoosobowych firm bez osobowości prawnej, jak i dużych przedsiębiorstw i spółek kapitałowych o rozbudowanych strukturach zatrudnienia i przychodach rzędu setek milionów.

 

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Bez względu na to, czy naszym zadaniem jest wycena spółki z o.o., akcyjnej, czy też jednoosobowej działalności gospodarczej – nasi eksperci dokonują wycen z najwyższą precyzją, biorąc pod uwagę wiele składowych – dlatego tak istotne jest specjalistyczne przygotowanie merytoryczne, bazujące na szerokiej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu. Niezwykle ważna jest również znajomość tendencji na rynku makroekonomicznym – która umożliwia szerszą perspektywę i sprawia, że wycena firmy jest w pełni rzetelna. Eksperci Blue Oak Advisory określają wartość przedsiębiorstw oraz potencjał rynkowy podmiotów w oparciu o dogłębne analizy, dzięki temu mają Państwo gwarancję:

 • Rzetelnie opracowanej i pełnej informacji na temat kondycji finansowej analizowanego podmiotu,

 • Precyzyjnie sporządzonych danych finansowych, które pomogą w zrealizowaniu zdefiniowanych przez Państwa celów,

 • Wyboru najodpowiedniejszej metody wyceny – zarówno dla danego podmiotu, jak i sytuacji, w której się znajduje oraz branży, w której działa,

 • Przedstawienia zakresu ryzyka biznesowego oraz atutów i słabych stron podmiotu.

 

Wycena firmy – metodologia

Metody wyceny przedsiębiorstwa, wyceny spółki z o.o. lub akcyjnej nasi eksperci dobierają indywidualnie do zapotrzebowania Klientów, najczęściej korzystając z:

 • Wyceny firmy metodą dochodową,

 • Wyceny przedsiebiorstwa metodą porównawczą,

 • Wyceny wartości firmy metodą majątkową.

Nasi Klienci otrzymują precyzyjne wyceny oraz stosowne rekomendacje, a dzięki szerokiemu doświadczeniu w obszarze wycen firm ze zróżnicowanych branż i służących różnym celom, z powodzeniem interpretujemy nietypowe sytuacje oraz uwzględniamy je w kalkulacjach.

 

Wycena firmy metodą dochodową

Wycena firm przeprowadzana przy użyciu metody dochodowej opiera się na możliwościach rozwoju, a także zdolności przedsiębiorstwa do wypracowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. W ramach tej metody specjaliści Blue Oak Advisory m.in.: gruntownie analizują prognozy finansowe, obliczają wolne przepływy pieniężne, badają wrażliwości wyceny, analizują czynniki wewnętrzne i rynkowe, wyliczają wartość rynkową kapitałów własnych. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu i wiedzy wycena przedsiebiorstwa sporządzona w oparciu o metodę dochodową jest zawsze kompletna i stanowi niezastąpione źródło wiedzy dla naszych Klientów.


Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstw sporządzana za pomocą metody porównawczej jest oparta na zestawieniu wycenianej spółki z podobnymi pod względem określonych wskaźników, podmiotami na rynku kapitałowym – na tej podstawie ustala się wartość firmy. Każda wycena przedsiebiorstw i spółek kapitałowych przeprowadzana przez specjalistów Blue Oak Advisory jest w pełni rzetelna, dzięki umiejętności doboru odpowiedniej grupy porównawczej, bazującej na wiedzy eksperckiej połączonej z fachową analizą spółek na rynku publicznym.


Wycena firm metodą majątkową

Wycena spółek metodą majątkową polega na ustaleniu wartości netto przedsiębiorstwa, co sprowadza się do oszacowania wartości majątku z jednoczesnym uwzględnieniem zobowiązań, które ciążą na danym podmiocie. Metoda ta odwołuje się do sporządzanych bilansów oraz sprawozdań z inwentaryzacji majątku, co czyni ją stosunkowo prostą, jednak nieadekwatną w przypadku przedsiębiorstw, których wartość opiera się na czynnikach wykraczających poza składniki bilansowe – np.: wykorzystywany know-how, czy innowacje. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiedzy nasi Klienci zyskują gwarancję doboru odpowiedniej metody wyceny przedsiebiorstw oraz otrzymują pełne i rzetelne informacje na ten temat.

 

Wycena przedsiębiorstwa - wycena wartości firmy, spółki

Dokonując wyceny firm każdorazowo opieramy się na założeniu, że stanowić ma ona fundamentalną informację w strategicznych momentach działalności podmiotu, dlatego ogromną wagę przywiązujemy do przejrzystości i logicznej ciągłości w przygotowywanych dokumentach, by nie pozostawić wątpliwości u odbiorców – w tym również u źródła – czyli wśród naszych Klientów.

 

Wycena przedsiębiorstwa – główne cele

Wycena wartości firmy zakończona jest sporządzeniem dokumentu, który w wyczerpujący sposób i z uwzględnieniem złożonych czynników, przedstawia obecną i prognozowaną sytuację finansową podmiotu w określonym czasie. Przygotowany dokument w klarowny sposób przedstawia również metodologię wraz z przyjętymi założeniami. Każda sporządzana przez naszych specjalistów wycena przedsiebiorstw wspiera realizację celów Klientów, czyli:

 • Zapewnia mocną pozycję przetargową i negocjacyjną,

 • Pomaga rozstrzygnąć o sprzedaży lub rozwoju firmy,

 • Pomaga przyjąć nowy model w systemie zarządzania zasobami,

 • Usprawnia procesy połączenia, przekształcenia czy inwestycji kapitału.

Maksymalna precyzja – ze względu na wielowymiarowość zagadnień związanych z wyceną – jest więc cechą, bez której nie może powstać miarodajna wycena przedsiebiorstwa. Szczegółowe badanie realiów rynku oraz szeregu zmiennych, które w istotny sposób wpływają na wartość firmy, wymagają specjalistycznego podejścia – współpraca z Blue Oak Advisory daje Państwu gwarancję, że przeprowadzona wycena przedsiębiorstw odpowie w pełni na potrzeby i pomoże w realizacji celów Państwa firmy. 

 

Wycena wartości spółki i jdg – dlaczego warto wybrać ekspertów Blue Oak Advisory?

Zarówno wycena spółki, jak i wartości rynkowej kapitałów własnych w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest kwestią złożoną, której przygotowanie warto powierzyć praktykom biznesu z szeroką wiedzą na temat trendów ekonomicznych, specyfiki zróżnicowanych sektorów gospodarki oraz warunków rynkowych.

Wycena spółki osobowej (jawnej, cywilnej), spółki kapitałowej (wycena spółki z o.o. i akcyjnej), czy jednoosobowej działalności gospodarczej – podlega ramom czasowym, ponieważ wartość firmy, kształtuje się w czasie. Eksperci Blue Oak Advisory skupiają się również na analizowaniu zmian wartości poprzez badanie nowych uwarunkowań branżowych, zmiennych rynkowych, powziętych inwestycji i innych działań – dzięki czemu wycena wartości spółki / jdg jest wyczerpująca.

Każdorazowo wycena spółek jak i przedsiębiorstw w wykonaniu naszej firmy stanowi więc kompleksową i rzetelną podstawę do realizacji celów naszych Klientów, a prezentowane przez nas profesjonalizm i terminowość stanowią gwarancję najwyższej satysfakcji, co potwierdzają nasi wieloletni partnerzy.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas