Inwestycje

Strona główna » Inwestycje

Rentowność

Poszukujemy przedsiębiorstw rentownych lub zbliżających się do osiągnięcia progu rentowności, angażując swoje środki zarówno w spółki z sektora MSP, a także w przedsięwzięcia typu start-up.

Zapotrzebowanie kapitałowe

Wymagających racjonalnego dofinansowania w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych.

Skalowalność

Duża skalowalność przyjętego modelu biznesowego przedsiębiorstwa znacząco zwiększa prawdopobieństwo inwestycji.

Rozwój

Wymogiem koniecznym przed dokonaniem inwestycji jest posiadanie atrakcyjnego planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Stopa zwrotu

W kręgu zainteresowań są firmy z dużym potencjałem do osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Nasze kryteria

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas