Doradztwo biznesowe dla firm

Strona główna » Usługi » Doradztwo biznesowe

Profesjonalne doradztwo dla Firm to jeden z głównych obszarów działalności Blue Oak Advisory. Nasz zespół od lat przygotowuje dla Klientów biznesplany, studia wykonalności, dokumentację inwestycyjną oraz analizy strategiczne i finansowe, z powodzeniem optymalizujemy struktury finansowania przedsiębiorstw, wdrażamy programy motywacyjne, a także wspieramy Klientów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Prowadzone przez nas doradztwo dla Firm stanowi gwarancję kompleksowości i pełnego profesjonalizmu, wynikającego z wieloletniego doświadczenia oraz solidnych fundamentów merytorycznych.

Doradztwo dla Twojej Firmy - dokumentacja inwestycyjna

Profesjonalna dokumentacja inwestycyjna to najważniejszy krok dla poszukującego kapitału projektu, Blue Oak Advisory gwarantuje specjalistyczne sporządzenie biznesplanu, studium wykonalności oraz memorandum inwestycyjnego, co umożliwia najwyższy poziom prezentacji projektu podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość aktualnych trendów pozwala na przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozyskania inwestora (fundusze private equity/venture capital, business angels, inwestorzy prywatni). W efekcie końcowym nasz Klient otrzymuje kompleksowy dokument uwzględniający:

 • opis przedsiębiorstwa wraz z modelem biznesu,

 • analizę organizacyjno-prawną, finansową oraz marketingową,

 • charakterystykę strategii i plan marketingowy,

 • strukturę organizacyjną,

 • czynniki ryzyka,

 • charakterystykę nakładów inwestycyjnych,

 • prognozy finansowe.

Specjaliści Blue Oak Advisory dbają o klarowność, spójność oraz najwyższy poziom merytoryczny opracowywanych dokumentów, które dzięki temu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających inwestorów. Definiujemy sporządzanie dokumentacji jako proces ogromnej wagi – jest ona bowiem kluczowa na każdym etapie rozwoju Firmy – od kreowania wizerunku po pozyskanie finansowania.

Doradztwo dla Firm w zakresie optymalizacji struktury kapitału

Działalność każdej Firmy, która chce zapewnić sobie stały rozwój wymaga prawidłowego zarządzania przepływami gotówkowymi, co może stanowić wyzwanie zwłaszcza biorąc pod uwagę zmieniające się warunki gospodarcze. Zapewnienie Firmie płynności i stuprocentowej efektywności zarządzania kapitałem jest teraz na wyciągnięcie ręki, bowiem nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie w restrukturyzacji struktury finansowania i regularnie odnoszą sukcesy na tym polu. Od lat podejmowane przez nas działania wpływają na znaczny wzrost konkurencyjności naszych Klientów na rynku – dostarczamy nieszablonowych rozwiązań, nastawionych na zysk Klienta, pomagamy w podejmowaniu decyzji związanych z optymalizacją struktury kapitału, a także zapewniamy rozległą opiekę w ramach dalszego zarządzania kapitałem. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • Działania zmierzające do osiągnięcia poprawy w ramach efektywnego pożytkowania wolnych środków pieniężnych Firmy,

 • Dążenie do obniżenia kosztów finansowych,

 • Monitorowanie efektów wprowadzonych zmian oraz wsparcie merytoryczne,

 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków finansowych.

Doradztwo Blue Oak Advisory – modele i analizy finansowe

Rekomendacje dotyczące doboru sposobu finansowania oraz prawdopodobnej struktury transakcji są sporządzane w oparciu o wcześniejsze analizy finansowe. Dokładamy wszelkich starań by przedstawić różne warianty finansowania uwzględniające strategię Spółki, przygotowujemy modele oraz analizy zawierające rzetelne i wieloaspektowe podsumowanie kondycji finansowej Firmy, dzięki temu nasi Klienci bez trudu mogą wybrać najbardziej efektywną drogę rozwoju oraz źródło finansowania.

Doradztwo biznesowe - Analizy strategiczne (due dilligence)

Każdy z zasobów przedsiębiorstwa można przeanalizować ze względu na sposób jego wykorzystania oraz skuteczność. Przeprowadzane przez nasz zespół analizy strategiczne zawierają zestawienie zasobów kapitałowych, majątkowych oraz ludzkich oraz dogłębną analizę ich efektywności. Nasi Klienci otrzymują podsumowanie mocnych i słabych stron Firmy, poziomu konkurencyjności na rynku oraz potencjalnych szans i zagrożeń. Na podstawie naszych analiz Klienci mogą liczyć na klarowne określenie najlepszych kierunków rozwoju, poziomu ewentualnego ryzyka.

Przygotowane przez naszych specjalistów analizy, dokumentacje inwestycyjne zawierają wszelkie niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych elementy, a wdrażane optymalizacje, z powodzeniem uwzględniają tak istotne czynniki jak aktualne trendy rynkowe oraz inklinacje inwestorów – wszystko to umożliwia Firmie znalezienie kapitału na start i rozwój. Dzięki szerokiemu spektrum działania osiągamy najwyższą efektywność, zwłaszcza w zakresie:

 • rozmów oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w temacie finansowania,

 • efektywnego rozwoju Firmy,

 • pozyskiwania dotacji ze środków unijnych.

Doradztwo dla Firm zbudowane na solidnych analizach, prognozach oraz planach pozwala na wdrażanie najbardziej efektywnych procesów i osiągnięcie zakładanych celów biznesowych. Takie rezultaty mogą Państwo osiągnąć poprzez wybór zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów Blue Oak Advisory, którzy posiadają wiedzę na temat różnych branż, a ich doświadczenie pomaga wyeliminować jakikolwiek czynnik ryzyka. To właśnie nasi specjaliści przyczynili się do sukcesów takich spółek jak m.in.:

 • Livechat Software,

 • DataWalk (dawniej PiLab),

 • Telemedycyna Polska,

 • SARE,

 • e-Prototypy,

 • Korbank i wiele więcej.

Niezależnie więc od tego czy Państwa celem jest rozwój, czy sprzedaż przedsiębiorstwa, nasi eksperci dostarczą wartościowych, dobranych z najwyższą starannością, rozwiązań, które z pewnością pomogą w pełni wykorzystać potencjał podmiotu branego pod uwagę.

Doradztwo dla Firm – programy motywacyjne

Programy motywacyjne są narzędziami budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstwa, najczęściej wykorzystywanymi przez spółki publiczne, które są notowane na rynku giełdowym. Co warto podkreślić, świadomość potencjału tego instrumentu wśród przedsiębiorców jest coraz wyższa, a jego wykorzystanie zyskuje coraz większą popularność. Wdrożenie programu motywacyjnego odbywa się poprzez zaoferowanie kluczowym osobom (pracownikom, współpracownikom, menedżerom, członkom zarządu i rady nadzorczej, a w niektórych przypadkach nawet istotnym partnerom czy kontrahentom) nabycia na preferencyjnych warunkach akcji (udziałów) w przedsiębiorstwie lub opcji na akcje (udziały).

Programy motywacyjne stanowią jeden z najbardziej skutecznych sposobów motywowania kluczowych pracowników Firmy, ponieważ menedżerowie są bardziej zainteresowani pracą na rzecz danego podmiotu, gdy sami posiadają w nim prawa majątkowe.

Najczęściej program motywacyjny rozłożony jest na okres kilku lat, a jego realizacja (dla każdego beneficjenta z osobna) uzależniona jest od spełnienia określonych kryteriów. Ważny jest więc odpowiedni wybór systemu przyznawania i rozliczania programu motywacyjnego, dla którego wybrane kryteria powinny umożliwiać osiągnięcie przez Spółkę wzrostu jej wartości.

Korzyści z zastosowania instrumentu jakim jest program motywacyjny są następujące:

 • wynagrodzenie beneficjentów programu za wkład włożony w rozwój Spółki,

 • wzmocnienie więzi łączącej pracowników ze Spółką (pracownicy stają się współwłaścicielami podmiotu, który współtworzą),

 • stabilizacja zatrudnienia w Spółce – istotny element w kontekście polityki kadrowej przedsiębiorstwa,

 • wzrost zadowolenia z pracy i zaangażowania kadry,

 • możliwość planowania przyszłości w oparciu o obecne zatrudnienie i budowania kultury organizacyjnej,

 • narzędzie do zarządzania wartością Spółki w długim terminie.

Doradztwo dla Firm – wybrane usługi prawne

Zespół Blue Oak Advisory posiada dużą wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz jego stosowania. Każdego dnia poruszamy się w granicach wyznaczonych przez kanon regulacji prawnych. Nierzadko spotykamy się z różnymi problemami i wyzwaniami naszych Klientów, z którymi współpracujemy. W ramach przedmiotowej usługi specjaliści Blue Oak Advisory m.in.:

 • przeprowadzą proces przekształcenia w spółkę kapitałową – mając w szczególności na uwadze preferencje obecnych właścicieli, jak również obecnych i przyszłych inwestorów kapitałowych,

 • przygotują statut spółki akcyjnej – uwzględniający mankamenty właściwe dla realiów spółki publicznej,

 • opracują regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy organów Spółki,

 • przygotują dokumenty niezbędne dla pozyskania inwestora i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego,

 • „wytłumaczą” sens poszczególnych zapisów umowy inwestycyjnej oraz pomogą w określeniu jej finalnego brzmienia,

 • wdrożą program motywacyjny adresowany do kluczowych dla przedsiębiorstwa osób.

Powyższe usługi uzupełniają podstawowy profil działalności Blue Oak Advisory, by zgodnie z zamierzeniem Blue Oak Advisory oferowała swoim Klientom kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym.

Doradztwo Blue Oak Advisory – obowiązki informacyjne

Debiut na tzw. „małej giełdzie” wiąże się z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Notowane spółki mają za zadanie regularnie i terminowo dostarczać informacji, dzięki czemu inwestorzy mogą łatwo porównać roczne i kwartalne wyniki z raportami bieżącymi. Udzielane przez naszych specjalistów doradztwo biznesowe obejmuje również pełne wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Nasz zespół pomaga w przygotowaniu profesjonalnych i rzeczowych raportów bieżących i okresowych, na podstawie których inwestorzy mogą łatwo ocenić sytuację finansową spółki oraz perspektywy jej rozwoju.

Obowiązki informacyjne na „małym parkiecie” mają charakter bardziej liberalny niż w przypadku rynku regulowanego GPW, jednakże ich złożoność może być dla przedsiębiorstwa nie lada wyzwaniem. Warto w tej kwestii podjąć współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem, który zapewni przejrzystość nałożonych przez rynek NewConnect obowiązków. Doradztwo biznesowe prowadzone przez specjalistów Blue Oak Advisory zapewnia pełną pomoc również w tej kwestii, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stale poszerzanej wiedzy oraz wypracowanym mechanizmom współpracy z Klientem.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas