Doradztwo biznesowe dla firm

Strona główna » Usługi » Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Blue Oak Advisory świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw. Nasz zespół specjalizuje się w m.in. w przygotowaniu biznesplanów, studiach wykonalności, analiz finansowych i strategicznych, a także optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstw. Prowadzone przez nas doradztwo dla Firm stanowi gwarancję kompleksowości i pełnego profesjonalizmu, wynikającego z wieloletniego doświadczenia oraz solidnych fundamentów merytorycznych.

Konsulting biznesowy - Dokumentacja inwestycyjna

Blue Oak Advisory oferuje sporządzenie w pełni profesjonalnego biznesplanu, studium wykonalności lub memorandum inwestycyjnego. Bazując na naszym doświadczeniu, specjalizujemy się w pisaniu dokumentów na potrzeby pozyskania inwestora (fundusze private equity/venture capital, business angels). Przygotowywany przez nas dokument zawiera m.in. opis przedsiębiorstwa, analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową, opis strategii, plan marketingowy (rynek, dystrybucja, polityka cenowa), strukturę organizacyjną, czynniki ryzyka, opis nakładów inwestycyjnych i prognozy finansowe. Opracowane przez nas dokumenty są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, cechuje je przejrzystość, logika i wysoki poziom merytoryczny. Jest to bardzo ważne -przykładowo odpowiednio sporządzone memorandum inwestycyjne, korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy w oczach inwestorów i znacząco zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania finansowania.

Doradztwo dla firm - Optymalizacja struktury kapitału

Bez względu na sytuację gospodarczą, odpowiednie zarządzanie przepływami gotówkowymi stanowi niezwykle istotny element działalności każdej firmy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi inżynierii finansowej, możliwa jest restrukturyzacja struktury finansowania, która w znaczny sposób poprawi płynność i efektywność zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, co przyczyni się do zwiększenia jego konkurencyjności. Nasi specjaliści dostarczają nieszablonowych rozwiązań, nastawionych na zysk Klienta, pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z optymalizacją struktury kapitału, a także zapewniają rozległą opiekę w ramach dalszego zarządzania kapitałem. Jeśli chciałbyś, aby także w tym zakresie Twoja Firma była o krok przed konkurencją, skontaktuj się z nami, nasze usługi obejmują m.in.:

 • Działania zmierzające do osiągnięcia poprawy w ramach efektywnego pożytkowania środków wolnych firmy
 • Dążenie do obniżenia kosztów finansowych
 • Monitorowanie efektów wprowadzonych zmian oraz wsparcie merytoryczne
 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków finansowych

Konsulting biznesowy - Wsparcie firmy - Analizy finansowe

Oferujemy przygotowywanie modeli i analiz finansowych zawierających szczegółowy i wielowariantowy opis sytuacji finansowej Spółki. Opracowana analiza ma na celu przedstawienie różnych wariantów finansowania, zgodnie z założoną strategią Spółki, oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie doboru źródła finansowania i przewidywanej struktury transakcji. Efektem prac jest wybór przez Spółkę optymalnej ścieżki rozwoju i pozyskania finansowania.

Doradztwo biznesowe - Analizy strategiczne (due dilligence)

Celem analizy jest zbadanie stopnia wykorzystania i efektywności poszczególnych zasobów (kapitałowych, majątkowych i ludzkich) przedsiębiorstwa, w celu zdiagnozowania i oceny zdolności firmy do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. Pozwala ona wskazać zarówno mocne jak i słabe strony Spółki oraz ocenić szanse i zagrożenia obecne w jej otoczeniu. Dzięki analizie identyfikujemy realne ryzyka oraz kierunki dalszego rozwoju, jakie należy obrać, aby uruchomić lub dalej z sukcesami prowadzić działalność gospodarczą. Definiujemy także zasoby niezbędne do realizacji strategii rozwojowej umożliwiającej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w obszarze prowadzonej działalności.

Przygotowane przez naszych specjalistów analizy, dokumentacje inwestycyjne zawierają wszelkie niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych elementy, a wdrażane optymalizacje, z powodzeniem uwzględniają tak istotne czynniki jak aktualne trendy rynkowe oraz inklinacje inwestorów – wszystko to umożliwia firmie znalezienie kapitału na start i rozwój. Dzięki szerokiemu spektrum działania osiągamy najwyższą efektywność, zwłaszcza w zakresie:

 • rozmów oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w temacie finansowania
 • efektywnego rozwoju firmy
 • pozyskiwania dotacji ze środków unijnych

Doradztwo dla Firm zbudowane na solidnych analizach, prognozach oraz planach pozwala na wdrażanie najbardziej efektywnych procesów i osiągnięcie zakładanych celów biznesowych. Takie rezultaty mogą Państwo osiągnąć poprzez wybór zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów Blue Oak Advisory, którzy posiadają wiedzę na temat różnych branż, a ich doświadczenie pomaga wyeliminować jakikolwiek czynnik ryzyka. To właśnie nasi specjaliści przyczynili się do sukcesów takich spółek jak m.in.:

 • Livechat Software
 • PiLAB
 • Telemedycyna Polska
 • SARE
 • e-Prototypy
 • Korbank i wiele więcej

Niezależnie więc od tego czy Państwa celem jest rozwój, czy sprzedaż przedsiębiorstwa, nasi eksperci dostarczą wartościowych, dobranych z najwyższą starannością, rozwiązań, które z pewnością pomogą w pełni wykorzystać potencjał podmiotu branego pod uwagę.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas