Doradztwo biznesowe dla firm

Strona główna » Usługi » Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Blue Oak Advisory świadczy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw. Nasz zespół specjalizuje się w m.in. w przygotowaniu biznesplanów, studiach wykonalności, analizach finansowych i strategicznych, a także optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstw oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Prowadzone przez nas doradztwo dla Firm stanowi gwarancję kompleksowości i pełnego profesjonalizmu, wynikającego z wieloletniego doświadczenia oraz solidnych fundamentów merytorycznych.

Doradztwo dla Twojej Firmy - dokumentacja inwestycyjna

Blue Oak Advisory oferuje sporządzenie w pełni profesjonalnego biznesplanu, studium wykonalności lub memorandum inwestycyjnego. Bazując na naszym doświadczeniu, specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby pozyskania inwestora (fundusze private equity/venture capital, business angels, inwestorzy prywatni). Przygotowywany przez nas dokument zawiera m.in. opis przedsiębiorstwa, model biznesu, analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową, opis strategii, plan marketingowy (rynek, dystrybucja, polityka cenowa), strukturę organizacyjną, czynniki ryzyka, opis nakładów inwestycyjnych i prognozy finansowe. Opracowane przez nas dokumenty są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, cechuje je przejrzystość, logika i wysoki poziom merytoryczny. Jako fachowcy przykładamy do procesu sporządzania dokumentacji ogromną wagę – ma ona bowiem ogromne znaczenie na każdym etapie rozwoju Firmy – przykładowo odpowiednio sporządzone memorandum inwestycyjne, korzystnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy w oczach inwestorów i znacząco zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania finansowania.

Doradztwo dla firm - Optymalizacja struktury kapitału

Bez względu na sytuację gospodarczą, odpowiednie zarządzanie przepływami gotówkowymi stanowi niezwykle istotny element działalności każdej Firmy. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi inżynierii finansowej, możliwa jest restrukturyzacja struktury finansowania, która w znaczny sposób poprawi płynność i efektywność zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, co przyczyni się do zwiększenia jego konkurencyjności. Nasi specjaliści dostarczają nieszablonowych rozwiązań, nastawionych na zysk Klienta, pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z optymalizacją struktury kapitału, a także zapewniają rozległą opiekę w ramach dalszego zarządzania kapitałem. Jeśli chciałbyś, aby także w tym zakresie Twoja Firma była o krok przed konkurencją, skontaktuj się z nami, nasze usługi obejmują m.in.:

 • Działania zmierzające do osiągnięcia poprawy w ramach efektywnego pożytkowania wolnych środków pieniężnych Firmy
 • Dążenie do obniżenia kosztów finansowych
 • Monitorowanie efektów wprowadzonych zmian oraz wsparcie merytoryczne
 • Negocjowanie najkorzystniejszych warunków finansowych

Doradztwo Blue Oak Advisory - Wsparcie Firmy - Analizy finansowe

Oferujemy przygotowywanie modeli i analiz finansowych zawierających szczegółowy i wielowariantowy opis sytuacji finansowej Spółki. Opracowana analiza ma na celu przedstawienie różnych wariantów finansowania, zgodnie z założoną strategią Spółki, oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie doboru źródła finansowania i przewidywanej struktury transakcji. Efektem prac jest wybór przez Spółkę optymalnej ścieżki rozwoju i pozyskania finansowania.

Doradztwo biznesowe - Analizy strategiczne (due dilligence)

Celem analizy jest zbadanie stopnia wykorzystania i efektywności poszczególnych zasobów (kapitałowych, majątkowych i ludzkich) przedsiębiorstwa, w celu zdiagnozowania i oceny zdolności Firmy do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. Pozwala ona wskazać zarówno mocne jak i słabe strony Spółki oraz ocenić szanse i zagrożenia obecne w jej otoczeniu. Dzięki analizie identyfikujemy realne ryzyka oraz kierunki dalszego rozwoju, jakie należy obrać, aby uruchomić lub dalej z sukcesami prowadzić działalność gospodarczą. Definiujemy także zasoby niezbędne do realizacji strategii rozwojowej umożliwiającej osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w obszarze prowadzonej działalności.

Przygotowane przez naszych specjalistów analizy, dokumentacje inwestycyjne zawierają wszelkie niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych elementy, a wdrażane optymalizacje, z powodzeniem uwzględniają tak istotne czynniki jak aktualne trendy rynkowe oraz inklinacje inwestorów – wszystko to umożliwia Firmie znalezienie kapitału na start i rozwój. Dzięki szerokiemu spektrum działania osiągamy najwyższą efektywność, zwłaszcza w zakresie:

 • rozmów oraz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w temacie finansowania
 • efektywnego rozwoju Firmy
 • pozyskiwania dotacji ze środków unijnych

Doradztwo dla Firm zbudowane na solidnych analizach, prognozach oraz planach pozwala na wdrażanie najbardziej efektywnych procesów i osiągnięcie zakładanych celów biznesowych. Takie rezultaty mogą Państwo osiągnąć poprzez wybór zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów Blue Oak Advisory, którzy posiadają wiedzę na temat różnych branż, a ich doświadczenie pomaga wyeliminować jakikolwiek czynnik ryzyka. To właśnie nasi specjaliści przyczynili się do sukcesów takich spółek jak m.in.:

 • Livechat Software
 • DataWalk (dawniej PiLab)
 • Telemedycyna Polska
 • SARE
 • e-Prototypy
 • Korbank i wiele więcej

Niezależnie więc od tego czy Państwa celem jest rozwój, czy sprzedaż przedsiębiorstwa, nasi eksperci dostarczą wartościowych, dobranych z najwyższą starannością, rozwiązań, które z pewnością pomogą w pełni wykorzystać potencjał podmiotu branego pod uwagę.

Doradztwo dla Firm – programy motywacyjne

Programy motywacyjne są narzędziami budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstwa, najczęściej wykorzystywanymi przez spółki publiczne, które są notowane na rynku giełdowym. Co warto podkreślić, świadomość potencjału tego instrumentu wśród przedsiębiorców jest coraz wyższa, a jego wykorzystanie zyskuje coraz większą popularność. Wdrożenie programu motywacyjnego odbywa się poprzez zaoferowanie kluczowym osobom (pracownikom, współpracownikom, menedżerom, członkom zarządu i rady nadzorczej, a w niektórych przypadkach nawet istotnym partnerom czy kontrahentom) nabycia na preferencyjnych warunkach akcji (udziałów) w przedsiębiorstwie lub opcji na akcje (udziały).

Programy motywacyjne stanowią jeden z najbardziej skutecznych sposobów motywowania kluczowych pracowników Firmy, ponieważ menedżerowie są bardziej zainteresowani pracą na rzecz danego podmiotu, gdy sami posiadają w nim prawa majątkowe.

Najczęściej program motywacyjny rozłożony jest na okres kilku lat, a jego realizacja (dla każdego beneficjenta z osobna) uzależniona jest od spełnienia określonych kryteriów. Ważny jest więc odpowiedni wybór systemu przyznawania i rozliczania programu motywacyjnego, dla którego wybrane kryteria powinny umożliwiać osiągnięcie przez Spółkę wzrostu jej wartości.

Korzyści z zastosowania instrumentu jakim jest program motywacyjny są następujące:

 • wynagrodzenie beneficjentów programu za wkład włożony w rozwój Spółki
 • wzmocnienie więzi łączącej pracowników ze Spółką (pracownicy stają się akcjonariuszami podmiotu, który współtworzą)
 • stabilizacja zatrudnienia w Spółce – istotny element w kontekście polityki kadrowej przedsiębiorstwa
 • wzrost zadowolenia z pracy i zaangażowania kadry
 • możliwość planowania przyszłości w oparciu o obecne zatrudnienie i budowania kultury organizacyjnej
 • narzędzie do zarządzania wartością Spółki w długim terminie

Doradztwo dla Firm – wybrane usługi prawne

Zespół Blue Oak Advisory posiada dużą wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz jego stosowania. Każdego dnia poruszamy się w granicach wyznaczonych przez kanon regulacji prawnych. Nie rzadko spotykamy się z różnymi problemami i wyzwaniami naszych Klientów, z którymi współpracujemy. W ramach przedmiotowej usługi specjaliści Blue Oak Advisory m.in.:

 • przeprowadzą proces przekształcenia w spółkę kapitałową – mając w szczególności na uwadze preferencje obecnych właścicieli, jak również obecnych i przyszłych inwestorów kapitałowych
 • przygotują statut spółki akcyjnej – uwzględniający mankamenty właściwe dla realiów spółki publicznej
 • opracują regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy organów Spółki
 • przygotują dokumenty niezbędne dla pozyskania inwestora i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
 • „wytłumaczą” sens poszczególnych zapisów umowy inwestycyjnej oraz pomogą w określeniu jej finalnego brzmienia
 • wdrożą program motywacyjny adresowany do  kluczowych dla przedsiębiorstwa osób

Powyższe usługi uzupełniają podstawowy profil działalności Blue Oak Advisory, by zgodnie z zamierzeniem Blue Oak Advisory oferowała swoim Klientom kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym.

Doradztwo dla Firm – obowiązki informacyjne

Wejście na rynek NewConnect wiąże się z obowiązkami informacyjnymi przedsiębiorstwa. Notowane spółki mają za zadanie regularnie i terminowo dostarczać informacji, dzięki czemu inwestorzy mogą łatwo porównać roczne i kwartalne wyniki z raportami bieżącymi. Udzielane przez naszych specjalistów doradztwo biznesowe obejmuje również pełne wsparcie przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Nasz zespół pomaga w przygotowaniu profesjonalnych i rzeczowych raportów bieżących i okresowych, na podstawie których inwestorzy mogą łatwo ocenić sytuację finansową spółki oraz perspektywy jej rozwoju.

Obowiązki informacyjne na rynku NewConnect mają charakter bardziej liberalny niż w przypadku rynku regulowanego GPW, ich złożoność może być dla przedsiębiorstwa nie lada wyzwaniem. Warto w tej kwestii podjąć współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem, który zapewni przejrzystość nałożonych przez NewConnect obowiązków. Doradztwo biznesowe prowadzone przez specjalistów Blue Oak Advisory zapewnia pełną pomoc również w tej kwestii, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stale poszerzanej wiedzy oraz wypracowanym mechanizmom współpracy z Klientem.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas