Wejście na NewConnect

Strona główna » Usługi » Wejście na NewConnect

Jak wejść na NewConnect?

Rynek NewConnect, stanowi platformę finansowania i obrotu wtórnego, uruchomioną przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. NewConnect – określany również jako “Mały Rynek”, czy „Mniejszy Parkiet” – jest alternatywnym systemem obrotu i umożliwia efektywne przyspieszenie rozwoju mniejszych, dobrze rokujących spółek.

Debiut na NewConnect to istotny etap w rozwoju spółki – umożliwia bowiem realne pozyskanie zastrzyku kapitału oraz realizację zakładanych planów inwestycyjnych, a co za tym idzie dynamiczny rozwój i wzrost wiarygodności wśród partnerów finansowych. Udany debiut poprzedzają złożone procesy i czynności – działania ekspertów Blue Oak Advisory, zapewniające stuprocentowy efekt, to m.in.:

 • Kompleksowa analiza firmy pod kątem możliwości wprowadzenia instrumentów finansowych na ten rynek,
 • Wsparcie w odpowiednim przygotowaniu do debiutu - w tym pomoc w przekształceniu formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną,
 • Doradztwo w ramach funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • Sporządzenie dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu informacyjnego, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • Pomoc w odpowiednim wypełnianiu obowiązków informacyjnych nałożonych na spółkę.
 

Wejście na NewConnect – co oznacza?

Wejście na NewConnect otwiera nowe możliwości efektywnego przyspieszenia rozwoju spółki, m.in. poprzez pozyskanie kapitału oraz uwiarygodnienie wizerunku wśród potencjalnych partnerów krajowych i zagranicznych. Realizacja planów inwestycyjnych osiągnięta dzięki wejściu na NewConnect daje szansę na dynamiczny rozwój, którego ukoronowaniem będzie awans do kręgu największych polskich spółek. Podsumowując - zalety debiutu na „Małym Parkiecie” to w szczególności:

 • Ułatwienie finansowania perspektywicznych inwestycji,
 • Wyeksponowanie firmy na inwestorów,
 • Wzrost wiarygodności, prestiż i renoma,
 • Niższe niż w przypadku GPW koszty debiutu i notowań.

 

Udane wejście na NewConnect poprzedza szereg eksperckich działań i złożonych procesów – warto więc do ich realizacji wybrać doświadczonego i rzetelnego partnera. Specjaliści Blue Oak Advisory od lat kierują się dobrem Klienta, a dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu osiągają bezkonkurencyjne rezultaty. Kompleksowa obsługa naszych ekspertów, prowadząca do wejścia na „Mały Parkiet” składa się z:

 • Analizy stopnia zainteresowania Spółką,
 • Udziału w negocjacjach,
 • Przeprowadzenia niezbędnych działań organizacyjnych oraz prawnych,
 • Sporządzenia dokumentów ofertowych,
 • Pozyskania kapitału oraz przeprowadzenia emisji.

 

Rynek NewConnect to propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstwo wysokim potencjale wzrostu, reprezentujących różne branże. Młode i efektywne spółki mogą dzięki niemu rozwiązać problemy z tzw. „luką kapitałową”, a także rozwijać ciekawe, innowacyjne projekty. „Mały Rynek” charakteryzuje się prostszymi, niż w przypadku rynku regulowanego, wymogami dopuszczającymi do obrotu. Spółka rozważająca debiut na NewConnect powinna pamiętać o:

 • Odpowiednim statusie spółki,
 • Statucie lub umowie emitenta, która będzie przewidywać nieograniczoną zbywalność akcji,
 • Przygotowaniu odpowiedniego dokumentu informacyjnego dla inwestorów, biorąc pod uwagę wielkość oraz rodzaj emisji akcji,
 • Wymogu korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy,
 • Spółka nie może znajdować się w stanie upadłości lub postępowania likwidacyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach istnieją odstępstwa od tej zasady.

 

Rynek NewConnect stanowi – jak widać – tańszą i szybszą opcję debiutu na giełdzie dla młodych, obiecujących spółek. Jednak nawet najbardziej innowacyjny produkt nie jest w stanie zagwarantować sukcesu spółki na tym polu. Gwarantem powodzenia jest Autoryzowany Doradca, który rzetelnie przeprowadzi spółkę przez fazy przygotowujące do debiutu i wesprze ją po wejściu na „Mały Rynek” – dlatego właśnie skorzystanie z naszych kompleksowych usług to niezawodny sposób na sukces, czego dowodem są przeprowadzone debiuty oraz dalsza współpraca z emitentami.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas