Fuzje i przejęcia

Strona główna » Usługi » Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw

Transakcje prowadzące do połączenia podmiotów lub nabycia pakietu akcji/udziałów, umożliwiającego kontrolę przedsiębiorstwa to wszechobecne zjawisko zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku kapitałowym. Transakcje fuzji i przejęć (M&A) zapewniają w większości przypadków powstanie silniejszych organizacji gospodarczych, jednak charakteryzują się wysokim stopniem komplikacji. Nasi specjaliści również w tym zakresie zapewniają kompleksową obsługę i minimalizację ryzyka, tj.:

 • Pomagamy w wyborze odpowiedniego celu przejęcia lub inwestora,
 • Doradzamy w zakresie kupna i sprzedaży zarówno całych przedsiębiorstw, jak i ich części,
 • Obsługujemy transakcje wykupu lewarowanego długiem (LBO) i wykupu menedżerskiego (MBO, MBI),
 • Doradzamy w sprawie połączeń i akwizycji,
 • Zapewniamy obsługę z zakresu prawa antymonopolowego.

 

Fuzja i przejęcie – zakres

Najwyższy standard świadczonych usług stanowi gwarancję naszej firmy na wszystkich etapach transakcji, zarówno kiedy występujemy jako reprezentant strony kupującej, jak i sprzedającej. W ramach fuzji i przejęć oferujemy obsługę pod kątem finansowym i prawnym, sprawdzamy również czy Klient spełnia wszelkie wymogi prawne, reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Nasz zespół sprawdza podmioty potencjalnie odpowiednie do przejęcia pod kątem prawnym i finansowym, przygotowuje ich wyceny, zapewnia obiektywne i praktyczne doradztwo.

Sprawiamy, że nasi klienci z powodzeniem osiągają cele strategiczne, m.in.:

 • Dynamiczny rozwój firmy,
 • Powzięcie nowych inwestycji,
 • Wzrost konkurencyjności,
 • Zdolność uwolnienia kapitału.

 

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw – główne zalety

Największą zaletą jest fakt, że opisywanie procesy realnie wpływają na realizację strategii rozwoju oraz kształtowanie pozycji konkurencyjnej. Nasi specjaliści to praktycy biznesu, na pierwszym miejscu stawiający dobro Klienta, Jego cele i wymagania, dlatego służymy pomocą na każdym etapie transakcji. Szczegółowe analizy i badania prowadzone z najwyższą starannością przez ekspertów Blue Oak Advisory zapewniają obranie odpowiednich strategii i sprawiają, że przeprowadzane fuzje i przejecia kończą się sukcesem. Nasi Klienci osiągają m.in.:

 • Wzrost wartości powstałego przedsiębiorstwa,
 • Obniżenie kosztów,
 • Wzrost przychodów lub udziałów w rynku,
 • Możliwość pozyskania nowych zasobów,
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów własnych przedsiębiorstwa.

 

Fuzja przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstwa – jak to działa?

Fuzje i przejęcia z powodzeniem wspierają wzrost i rozwój firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzmożoną konkurencję w obszarze gospodarczym. Powstanie nowego podmiotu za pomocą połączenia przedsiębiorstw w procesie fuzji, czy też objęcie kontroli przez nową grupę inwestorów, osiągane za pomocą przejęcia – prowadzi do poprawy sytuacji rynkowej nowopowstałego podmiotu.

Przejęcie, jak i fuzja przedsiębiorstw, ze względu na swoją złożoność i stopień komplikacji wymagają szerokiej wiedzy merytorycznej i praktycznej. Eksperci Blue Oak Advisory dokładają wszelkich starań, by zapewnić Klientom najwyższej jakości obsługę na każdym etapie działań - od wypracowania koncepcji strategicznej, poprzez rzetelne przygotowanie niezbędnych dokumentów, analizę założeń transakcyjnych, po opiekę nad procesem i zamknięciem transakcji.

 

Fuzje i przejecia wykonywane przez Blue Oak Advisory są więc gwarancją:

 • Korzyści podatkowych,
 • Zróżnicowania palety produktów,
 • Wzrostu udziału w rynku,
 • Obniżenia ryzyka konkurencyjnego,
 • Szybkiej i efektywnej realizacji projektu.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw stanowią opcję efektywnego rozwoju firmy, a sukces w tym obszarze zagwarantować może tylko współpraca bazująca na profesjonalnym podejściu oraz doświadczeniu. Wiedza naszych ekspertów z zakresu wszystkich sektorów gospodarki, doświadczenie oparte na współpracy i relacjach z krajowymi oraz światowymi inwestorami oraz wypracowane praktyki, oparte na najwyższych standardach etycznych i poufności sprawiają, że transakcje fuzji i przejęć realizowane przez Blue Oak Advisory zapewniają stuprocentową realizację potrzeb i celów naszych Klientów.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas